Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-5,3
2-0,3
3-0,3
41,7
5-0,6
6-1,1
7-2,9
8-2,4
9-3,8
10-2,8
11-5,6
12-7,9
13-5,0
14-6,0
15-5,4
16-10,1
17
18-12,3
19-0,9
20-5,0
21-3,8
22-0,6
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:50:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)