Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-2,1
22,5
33,2
43,1
5-1,1
6-1,2
7-0,9
8-0,5
9-1,4
10-0,6
11-3,3
12-2,0
13-1,7
14-2,7
15-3,0
16-5,8
17
18-7,7
190,6
202,9
213,7
226,2
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)