Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-4,9
2-0,3
30,3
41,7
50,3
60,6
7-0,6
8-1,0
9-3,8
10-2,8
11-5,6
12-5,9
13-0,1
14-1,7
15-2,9
16-5,3
17
18-12,3
190,0
20-3,2
21-3,8
22-0,6
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:10:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)