Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-10,4
2-8,2
3-7,7
4-6,9
5-7,9
6-7,6
7-7,4
8-4,0
9-8,2
10-7,5
11-9,6
12-9,7
13-3,1
14-4,6
15-5,9
16-8,1
17
18-14,3
19-14,2
20-9,8
21-10,1
22-8,3
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:45:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)