Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-8,4
2-3,4
3-2,7
4-1,3
5-2,9
6-3,0
7-3,8
8-4,2
9-7,0
10-6,3
11-8,6
12-9,1
13-6,0
14-6,7
15-6,4
16-10,4
17
18-15,9
19-3,0
20-7,1
21-7,2
22-3,9
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)