Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-3,3
21,7
32,6
4-0,3
5-4,0
6-5,7
7-0,6
8-0,5
9-1,3
10-0,5
11-2,8
12-0,7
13-1,2
14-2,1
15-2,3
16-4,3
17
18-6,1
190,3
202,5
212,9
225,4
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 23.01.2021 19:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)