Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
10000000000
20000000000
30000000000
40000000000
50000000000
60000000000
70000000000
80000000000
90000000000
100000000000
110000000000
120000000000
130000000000
140000000000
150000000000
160000000000
170000000000
180000000000
190000000000
200000000000
210000000000
220000000000
230000000000
24000000000
25000000000
26000000000
27000000000
28000000000
29000000000
3000000000
3100000


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 24.10.2020 13:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)