Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1000000
2000000
3000000
4000000
500000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
1600000
170000
180000
19000
208980000
2100000
22000000
23000000
2400000
25000000
26000000
27000000
28000000
2900000
3000000
31000


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 17.7.2018 13:20:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)