Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
10000
20000
30000
40000
5000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
19000
20898000
210000
220000
230000
24000
250000
260000
270000
280000
29000
30000
3100


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.5.2018 21:20:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)