Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
14,00,00,20,10,00,00,05,00,30,0
20,00,00,00,00,00,00,01,80,11,5
30,00,00,05,51,60,00,04,70,55,9
40,20,00,00,01,00,02,00,50,00,0
50,20,00,00,03,80,10,00,00,0
60,02,00,00,00,00,00,00,00,00,0
70,20,00,00,00,00,00,00,00,00,0
80,00,00,00,00,00,00,10,00,00,0
91,20,00,00,00,00,00,00,00,10,0
100,00,00,01,00,00,90,30,00,00,0
110,40,00,00,50,00,20,30,00,00,0
120,42,60,04,58,10,60,00,00,00,0
130,00,16,20,10,50,40,01,20,00,2
140,60,00,00,00,00,00,03,30,00,0
150,00,00,00,40,00,00,00,00,00,3
162,83,01,40,90,00,00,00,00,0
170,20,10,03,60,40,00,00,00,3
180,00,00,00,01,50,00,00,0-0,1
190,20,02,60,10,00,00,00,0
200,00,00,00,00,00,00,00,00,0
210,00,00,00,00,00,00,00,00,0
220,00,00,00,00,00,00,00,00,40,1
230,80,00,00,60,00,40,00,03,50,3
241,40,00,00,00,20,02,51,80,3
250,20,00,00,00,01,70,00,50,10,1
260,00,00,00,00,01,20,01,20,10,0
270,00,00,00,00,00,90,00,00,04,6
280,00,00,30,00,02,30,00,00,08,7
290,00,70,00,00,00,00,00,01,3
300,20,00,80,00,00,00,10,00,0
310,00,60,00,00,00,0


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.11.2018 12:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)